• Slide8
  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5
  • Slide6
  • Slide7

به تارنمای شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم خوش آمدید

خلاصه اطلاعات پروژه
• محل احداث مجتمع پتروشیمی GtPP: شهرک صنعتی سوزا - جزیره قشم.
• ظرفیت مجتمع: 500 هزارتن در سال.
• خوراک: گاز طبیعی به میزان حدود 5 میلیون متر مکعب در روز.
• نحوه تامین : از طریق خط لوله و تحویل توسط شرکت ملی گاز استان هرمزگان.
• میزان تولید مجتمع: بیش از 2 هزار تن در روز.
• محصولات: پلی پروپیلن، بنزین پیرولیز و LPG.
• نحوه تامین آب: از دریا.
• نحوه تامین برق: بخشی از شبکه سراسری و بخش عمده از طریق نیروگاه اختصاصی.
• میزان اشتغال: حداقل 450 نفر به طور مستقیم.
 
LogoBanner
LogoBanner