• Slide8
  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5
  • Slide6
  • Slide7

به تارنمای شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم خوش آمدید

   • اخذ مجوز موافقت با اجرای طرح از معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت.
• اخذ مجوز تخصیص قرارداد خوراک و سوخت (گاز طبیعی) به میزان 5/338 میلیون مترمکعب در روز از وزارت نفت.
• تخصیص برق دوران ساخت ، احداث اتاق پست پاساژ و نصب تابلوهای توزیع داخلی برق.
• خرید یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 230 هکتار در ضلع جنوب شرقی جزیره قشم به منظور احداث مجتمع پتروشیمی GtPP و طرح توسعه.
• احداث جاده حراستی و فنس کشی اطراف زمین به طول 6 کیلومتر.
• تهیه نقشه های توپوگرافی زمین خریداری شده.
• تکمیل مطالعات ژئوتکنیک و هیدرولوژی زمین خریداری شده.
• ایجاد فضای سبز در بخشی از محدوده زمین خریداری شده متناسب با Plot Plan اولیه پروژه.
• انجام مطالعات اوليه فني و اقتصادي طرح، به روز آوری مطالعات مذکور با توجه به تغییرات اعمال شده بر روی قیمت گاز طبیعی و محصولات تولیدی.
• تکمیل و ارائه گزارشات EIA به سازمان حفاظت محیط زیست و اخذ مجوز زیست محیطی در محل اجرای پروژه.
• پیگیری تامین منابع مالی (فاینانس) پروژه از طریق منابع خارجی و داخلی.
• تجهیز اولیه کارگاه شامل احداث سپتیک و ایجاد کمپ به منظور تسهیل برای اقدامات اجرایی در زمان Construction.

 
LogoBanner
LogoBanner