• اسلاید 1 انگلیسی
 • اسلاید 2 انگلیسی
 • اسلاید 3 انگلیسی
 • تصویر ساختمان شرکت در بخش انگلیسی
 • اسلاید تابلوی شرکت در بخش انگلیسی
 • -
Saturday, 20 July 2024

  Mission

  The Mission of Qeshm International Industries Co. is to establish a petrochemical complex in Qeshm Free Area to convert Natural Gas into products such as Polypropylene, Pyrolysis Gasoline and LPG under internationally recognized standards to meet customer satisfaction around the globe as well as shareholder’s interests by value added services.

  Company Vision

  To be among the country's top three PP producers through adopting and utilizing world's latest technologies in the next 5 years.

  Company Goals

  • Establishing the first GtPP petrochemical complex with a capacity of 500 thousand tons per year in the country.
  • Production of petrochemical products in accordance with international codes and standards.
  • Supporting global market, as a reliable supplier.
  • Creating added value for shareholders.
  • Empowering Qeshm Island economic and social entities.
  • Improving quality of management and human resources in accordance with the latest international standards.
  • Adherence to maintaining and producing high quality products and supportive customer services.
  • Preserving the environment, by adhering to the local environment legislations.