• پیام مدیر عامل
 • وبانک
 • اسلاید 1 فارسی
 • اسلاید 2 فارسی
 • اسلاید 3 فارسی
 • تصویر ساختمان شرکت در بخش فارسی
 • اسلاید تابلوی شرکت در بخش فارسی
 • Slide6
 • Slide5
پنجشنبه 31 خرداد 1403

  به تارنمای شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم خوش آمدید

   خلاصه اطلاعات پروژه

 • محل احداث مجتمع پتروشیمی GtPP: شهرک صنعتی سوزا - ساحل جنوبی جزیره قشم.
 • ظرفیت مجتمع: 500 هزارتن در سال.
 • خوراک: گاز طبیعی به میزان حدود 5/33 میلیون متر مکعب در روز.
 • نحوه تامین خوراک: از طریق خط لوله سراسری هفتم (IGAT 7) و تحویل توسط شرکت ملی گاز استان هرمزگان.
 • محصولات: پلی پروپیلن، بنزین پیرولیز و LPG.
 • نحوه تامین آب: از دریا.
 • نحوه تامین یوتیلیتی ( برق، بخار، اکسیژن و...): خودکفا ، توسط خود مجتمع.
 • میزان اشتغال: حدود 800 نفر.

 •